همکاری با موسسات

یکشنبه, 15 بهمن 1396

همکاری با موسسه فناوران پیشرو به عنوان مشاور آموزشی و فرهنگی در استان البرز

http://www.eduiran.ir

 

یکشنبه, 15 بهمن 1396

همکاری با نشریه و فصلنامه مهندسی شیمی و پلیمر دانشگاه پیام نور استان البرز واحد کرج بعنوان نویسنده و کارشناس مهندسی شیمی

 

یکشنبه, 15 بهمن 1396

 همکاری با سازمان ملی استاندارد ایران (کارآموزی به مدت 240 ساعت)

http://www.isiri.gov.ir

تنظیمات قالب

رنگ

برای هر رنگ،مقادیر پیش فرض پارامترهای زیر خواهد بود
Green_Sea Blue Green Purple

بدنه

رنگ پس زمینه
رنگ متن
انتخاب منو
فونت گوگل
اندازه فونتselsct
فونت بدنه
جهت