همکاری با موسسات

یکشنبه, 15 بهمن 1396

همکاری و عضویت در سازمان بین المللی دانشگاهیان (عضویت)

http://www.isic.ir

 

یکشنبه, 15 بهمن 1396

همکاری با RESEARCHERID (عضویت)

http://www.researcherid.com

یکشنبه, 15 بهمن 1396

همکاری با ASME (عضویت در کمیته استاندارد)

http://www.asme.org

 

تنظیمات قالب

رنگ

برای هر رنگ،مقادیر پیش فرض پارامترهای زیر خواهد بود
Green_Sea Blue Green Purple

بدنه

رنگ پس زمینه
رنگ متن
انتخاب منو
فونت گوگل
اندازه فونتselsct
فونت بدنه
جهت