همکاری با موسسات

یکشنبه, 15 بهمن 1396

 همکاری با ماهنامه سراسری سازمان مردم نهاد (سمن یار)

http://www.samanyar.com

یکشنبه, 15 بهمن 1396

همکاری با اداره کل ورزش و جوانان استان البرز به عنوان یکی از اعضای فعال سمن ها (سازمان مردم نهاد)

http://www.msy.gov.ir

یکشنبه, 15 بهمن 1396

همکاری با حامیان توسعه و عدالت آموزشی به عنوان عضو فعال در کمیته (عضویت)

http://www.hamianefarda.com

 

تنظیمات قالب

رنگ

برای هر رنگ،مقادیر پیش فرض پارامترهای زیر خواهد بود
Green_Sea Blue Green Purple

بدنه

رنگ پس زمینه
رنگ متن
انتخاب منو
فونت گوگل
اندازه فونتselsct
فونت بدنه
جهت