همکاری با موسسات

همکاری با گروه پردازش هوشمند البرز به مدت 12 ماه در استان البرز بعنوان مشاور گروه اجرایی

آدرس سايت : http://www.pha.co.ir

تنظیمات قالب

رنگ

برای هر رنگ،مقادیر پیش فرض پارامترهای زیر خواهد بود
Green_Sea Blue Green Purple

بدنه

رنگ پس زمینه
رنگ متن
انتخاب منو
فونت گوگل
اندازه فونتselsct
فونت بدنه
جهت