همکاری با موسسات

همکاری با اکادمی بين المللی علوم و تکنولوژی ايران بعنوان هيئت تحريريه و کميته داوری

آدرس سايت : http://kch.kseas.ir

آدرس سايت دوم : http://joih.jseas.ir

تنظیمات قالب

رنگ

برای هر رنگ،مقادیر پیش فرض پارامترهای زیر خواهد بود
Green_Sea Blue Green Purple

بدنه

رنگ پس زمینه
رنگ متن
انتخاب منو
فونت گوگل
اندازه فونتselsct
فونت بدنه
جهت