همکاری با موسسات

همکاری با نشریه و فصلنامه مهندسی شیمی و پلیمر دانشگاه پیام نور استان البرز واحد کرج بعنوان نویسنده و کارشناس مهندسی شیمی

 

تنظیمات قالب

رنگ

برای هر رنگ،مقادیر پیش فرض پارامترهای زیر خواهد بود
Green_Sea Blue Green Purple

بدنه

رنگ پس زمینه
رنگ متن
انتخاب منو
فونت گوگل
اندازه فونتselsct
فونت بدنه
جهت