همکاری با شرکت ها

همکاری با آکادمی بين المللي QAL انگلستان به مدت 12 ماه در استان تهران بعنوان مدير روابط عمومی

آدرس سايت : http://www.qal-iran.ir

تنظیمات قالب

رنگ

برای هر رنگ،مقادیر پیش فرض پارامترهای زیر خواهد بود
Green_Sea Blue Green Purple

بدنه

رنگ پس زمینه
رنگ متن
انتخاب منو
فونت گوگل
اندازه فونتselsct
فونت بدنه
جهت