همکاری با شرکت ها

همکاری با پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در برگزاری دوره ها و شرکت در دوره های تجاری سازی مالکیت فکری و تجاری سازی اختراعات

http://www.stp.ut.ac.ir

تنظیمات قالب

رنگ

برای هر رنگ،مقادیر پیش فرض پارامترهای زیر خواهد بود
Green_Sea Blue Green Purple

بدنه

رنگ پس زمینه
رنگ متن
انتخاب منو
فونت گوگل
اندازه فونتselsct
فونت بدنه
جهت