همکاری با شرکت ها

همکاری با انجمن پيشگامان چشم انداز پرديس بين الملل NGO از سال 93 به عنوان هضو هيئت مديره 

 

تنظیمات قالب

رنگ

برای هر رنگ،مقادیر پیش فرض پارامترهای زیر خواهد بود
Green_Sea Blue Green Purple

بدنه

رنگ پس زمینه
رنگ متن
انتخاب منو
فونت گوگل
اندازه فونتselsct
فونت بدنه
جهت