همکاری با شرکت ها

یکشنبه, 15 بهمن 1396

همکاری با مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف در برگزاری دوره ها و شرکت در دوره های تخصصی و عمومی

http://www.karafarini.sharif.ir

 

یکشنبه, 15 بهمن 1396

همکاری با پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در برگزاری دوره ها و شرکت در دوره های تجاری سازی مالکیت فکری و تجاری سازی اختراعات

http://www.stp.ut.ac.ir

یکشنبه, 15 بهمن 1396

همکاری با شرکت طب کار راماز در برگزاری همایش

http://www.ramaz.co

تنظیمات قالب

رنگ

برای هر رنگ،مقادیر پیش فرض پارامترهای زیر خواهد بود
Green_Sea Blue Green Purple

بدنه

رنگ پس زمینه
رنگ متن
انتخاب منو
فونت گوگل
اندازه فونتselsct
فونت بدنه
جهت